آمار کاربران به صورت هفتگی به روز می شود

تعداد کاربران از تمامی اپ استور ها ۲۷۵۰ نفر